Terras

Ons terras

Gasterij De Kwakel

Ons terras

Voor dagrecreatie is ons terras gesloten.

Voor alle andere feesten en partijen is het terras gewoon open.

Wij stellen het terras in de zomermaanden thematisch open